Sähkövertailu


Riippumaton ja akateeminen tietolähteesiUuden ajan sähkövertailua

SCROLL DOWN

Sähkövertailu


Riippumaton ja akateeminen tietolähteesiUuden ajan sähkövertailua

Uuden ajan sähkövertailua 

Perinteiset sähkövertailusivut ovat keskittyneet vain sähkön hintojen vertailuun, vaikka se ei juurikaan kerro siitä, kuinka tyytyväisiä sähköyhtiöiden asiakkaat ovat. Sähköyhtiöiden todellinen asiakastyytyväisyys on jäänyt selvästi taka-alalle. Tältä sivustolta löydät tutkittua ja puolueetonta tietoa siitä, millä sähköyhtiöillä on uskollisimmat ja tyytyväisimmät asiakkaat vahvasti kilpaillulla alalla. Teimme konkreettisen tutkimuksen asiakastyytyväisyyden todelliseen syntyyn sähköyhtiöissä. EPSI Rating on kerännyt tiedot ja tehnyt taustatutkimusta haastattelemalla puhelimitse yli tuhatta kuluttaja-asiakasta ympäri Suomen.

 

Paikallisyhtiöt taas kärjessä

 Kolmen kärki EPSI Ratingin sähköyhtiövertailussa 2017.
Asiakastyytyväisyys 2017.png

EPSI Ratingin Sähkön vähittäismyynti 2017 – tutkimus osoittaa, että energia-alan asiakastyytyväisyys kohosi ennätystasolle ja kilpailu sähkön myynnissä on kovassa nousussa. Vertaileva tutkimus osoitti Vaasan Sähkön ja Keravan Energian olevan yksityisasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä mittaavan listan kärjessä. Tulokset tuotetaan indeksillä 0-100, jossa indeksi 75 luokitellaan erittäin hyvällä tasolla olevaksi.

Paikallisyhtiöt kiilasivat jälleen tutkimuksen kärkisijoille. Kaikkien alalla toimivien yritysten asiakastyytyväisyys nousi huikeat 3,2 indeksipistettä yltäen tasolle 78,9. Suurista toimijoista Helen osoittautui jälleen parhaaksi Vaasan Sähkön ja Keravan Energian rinnalla. EPSI Ratingin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen toteaa, että asiakkaana olemisen helppous on tekijä, joka erottaa yritykset toisistaan. Tässä kategoriassa Ilvonen antaa kunniamaininnan erityisesti Vaasan Sähkölle ja Keravan Energialle. Näiden suurien yhtiöiden rinnalla hän kertoo myös Helenin loistavan.

Imago on edelleen tärkein sähköyhtiöitä erottava tekijä, mutta lisäksi erityisesti helppous ja vaivattomuus lisäävät huomattavasti asiakastyytyväisyyttä. 

Profiilit


Neljä asiakastyyppiä

Profiilit


Neljä asiakastyyppiä

Tällaisia ovat suomalaiset sähköyhtiöiden kuluttaja-asiakkaat

EPSI Rating haastatteli yli tuhatta suomalaista sähköyhtiön asiakasta ympäri maan. Mukana oli niin suurten valtakunnallisten sähköyhtiöiden kuin paikallisyhtiöidenkin asiakkaita.

Haastatteluja läpi käydessä löydettiin neljä asiakastyyppiä, joista jokainen voi yrittää tunnistaa itsensä. Heidät nimettiin leikkimielisesti Teija Töpseliksi, Aki Aktiiviseksi, Ville Vaikutusalttiiksi ja Kalle Kotiseuturakkaaksi.   

 

Teija Töpseli

Teija Töpselille riittää, että sähkö tulee pistorasiasta. Hän on tyytyväinen, kun kaikki toimii eikä sähköyhtiöön tarvitse olla yhteydessä. Teija Töpseli on sähköyhtiölle uskollinen ja turvallinen asiakas, josta kannattaa pitää hyvää huolta. Teijalla ei ole suuria odotuksia sähköyhtiötään kohtaan.  

 ”En koe että tarvitsisi vaihtaa sähköyhtiötä, nykyinen toimii hyvin.”
 ”Luotettavuus ja talvenmyräköistä on selvitty hyvin.”
”Riittää, että sähkö tulee kotiin”
”Sähkö tulee ja kaikki pelaa, eikä tarvitse olla sinne yhteydessä.”

 

 Aki Aktiivinen

Aki Aktiivinen on hintaherkkä ja shoppaa sähköä mielellään. Hän tarkkailee sähköyhtiöitä aktiivisesti. Aki on myös innostunut ja tietoinen alasta ja käyttää asioiden tutkimiseen aikaa. Hän kokee, että vastine rahalle on kohdallaan tehtyään huolellisia arviointeja ja päätöksiä. Aki Aktiivinen ei tunne yhtään lojaalisuutta yhtiöitä kohtaan ja pysyy siksi sähköyhtiön asiakkaana keskimäärin lyhyemmän ajan kuin muut käyttäjätyypit. 

Hinta on tärkein ja luotettavuus hyvä.”
”Tarjous tulee hyvin pienellä varoitusajalla, kun sopimus menee umpeen. Netistä kun löydän kilpailukykyisemmän tarjouksen ja tartun siihen, niin sitten he ottavat yhteyttä ja tekevät paremman tarjouksen. Voisivat heti tehdä sellaisen tarjouksen.”
”Parannettavaa olisi kaupankäyntitavassa. Hinta vaihtelee myyjien kesken. Täytyy odottaa useampi päivä ja olla kolme varttia puhelimessa, että saa paremman tarjouksen kuin kilpailijalla.”

 

Ville Vaikutusaltis  

Ville Vaikutusaltis ei pidä sähköyhtiöitä kovinkaan mielenkiintoisina. Hän saattaa kuitenkin innostua asioista, jos joku tulee aktiivisesti hänen luokseen niistä puhumaan.  Siksi hän on kauppakeskusten liepeillä päivystävien feissareiden ja puhelinmyyjien unelma-asiakas.  

Tämän käyttäjätyypin asiakkaat jakautuvat kahteen ryhmään. Niihin, jotka ovat olleet sähköyhtiön asiakkaina viidestä yhdeksään vuotta ja niihin joiden asiakassuhde on ihan tuore. Aktiivinen uuden vaihtoehdon tarjoaminen saa siis Villen mielen muuttumaan muita helpommin.

 ”Sähkönhinnan alennus saattaa tulla pyytämättä, mikä lämmittää kuluttajan mieltä.”
”Hinta laskee, kun markkinahinta laskee. Nostaa maltillisesti, jos markkinahinta nousee.”
”Yhteistyö on ollut hyvää ja hintalaatusuhde asiallista.”
”Olisi positiivista, jos myös vanhoille asiakkaille lähetettäisiin tarjouksia.”

 

Kalle Kotiseuturakas

Kalle Kotiseuturakas on sähköyhtiöiden asiakkaista kaikkein tyytyväisin ja uskollisin. Hän maksaa mielellään lähiseudun tarjoamasta sähköstä ja tuntee omasta kotiseudustaan omistajamaista ylpeyttä. Hän erottuu muista myös siinä, että hänen mielestään oma kotikuntakin on lähinnä täydellistä omassa mielessä kuviteltavissa olevaa kuntaa.  Kalle Kotiseuturakas pitää sähköyhtiöstään jopa siinä määrin, että on valmis suosittelemaan sitä muillekin.  


 ”Helsinkiläisenä saan hyvää helsinkiläistä palvelua.”
 ”Keravan Energian kaikki tuotto menee Keravalaisille veronmaksajille.”
 ”Toimii omalla alueella siten, että yhteyttä ei tarvi pitää, niin silloin ollaan lähellä täydellisyyttä.”
 ”Kaupungin omistaja: kaupungin asukkaana koen olevani itse yksi omistajista.”

Sähkön hinta


Sähkön hinta ei ole tärkein tekijä

Sähkön hinta


Sähkön hinta ei ole tärkein tekijä

Imago ja tuotteen laatu ovat yhä asiakastyytyväisyyden tärkeimmät tekijät

Asiakastyytyväisyyden kaksi tärkeintä vaikuttajaa ovat yrityksen imago ja tuotelaatu. Yllättäen hinta tulee vasta kolmannella sijalla asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavissa tutkimuksissa. Hinnan merkitys korostuu silloin kun asiakas kokee, ettei muita sähköyhtiöitä erottavia tietoja ole helposti saatavilla.

Tutkimuksen mukaan asiakkaat eivät odota sähköyhtiöiden olevan erityisen aloitteellisia, mutta toisaalta avun saaminen tarvittaessa on palvelun laadun kulmakivi. Palvelun laadussa kaikkien toimijoiden arvosanat ovat nousseet, kun taas tuotelaadun taso on huomattavasti alhaisempi verrattuna edelliseen vuoteen. Tuotelaadun alhaiseen tasoon vaikuttaa uutena mitattu aihealue sähkösopimusta täydentävistä palveluista, kuten energianeuvonta. Alhaisemmat arvosanat saivat sähkösopimusta täydentävät palvelut sekä tuotevalikoiman ajankohtaisuus verraten suhteessa omiin tarpeisiin. Muita tuotelaadun mainittavia tekijöitä ovat sähkösopimus ja laskun ymmärrettävyys.

Ympäristöprofiili


Ympäristöprofiili puhuttaa

Ympäristöprofiili


Ympäristöprofiili puhuttaa

IMG_0923.jpg

Sähköyhtiöllä on vahva ympäristöprofiili

Suurin osa, eli 75 % asiakkaista kokee oman sähköyhtiön omaavan erityisen vahvan ympäristöprofiilin. Vain 13 % kuitenkin mainitsi ympäristöprofiilin olevan tärkein sähköyhtiön valintaan vaikuttavissa tekijöissä, joten oletettavasti ihmisillä on vankka luottamus sähköyhtiöiden ympäristövastuulliseen toimintaan.

Sähkön tuotantolähteen valitseminen osoittautui erittäin kiinnostavaksi ja korkealla olevaksi. Selkeästi suosituimpia asiakkaiden keskuudessa ovat sähköyhtiöiden tuote – ja palveluvalikoimassa aurinkopaneelit. Noin 36 % totesivat aurinkopaneelien olevan selkeästi tärkein tuote oman henkilökohtaisen sähköyhtiön valikoimassa. Asiakkaat kokevat sähköyhtiön vaikuttavan yleisesti heidän asuinympäristöönsä.